Alanya

Alanya

Alanya Bej
Parlak
Duvar
DF36AL0031

Alanya Kahve
Parlak
Duvar
DF36AL0041

Alanya Kahve Dekor
Duvar
DD36AL0021

9×60 DEKOR

Alanya Kahve Bordür
Duvar
DB96AL0021

Alanya Gri
Parlak
Duvar
DF36AL0011

Alanya Siyah
Parlak
Duvar
DF36AL0021

Alanya Siyah Dekor
Duvar
DD36AL0011

9×60 DEKOR
Alanya Siyah Bordür
Duvar
DB96AL0011

Kalınlık cm Kutu İçi Adet Kutu Box M2 Palet M2 Palet (kg)
1 8 1,44 69,12 1220

Kalınlık cm Kutu İçi Adet Kutu Box M2 Palet M2 Palet (kg)
1 6 36 700

,