Armada

Armada

Armada Vizon
Parlak
Rektifiye Duvar
DF39AR0031

Armada Latte
Parlak
Rektifiye Duvar
DF39AR0011

Armada Lines
Parlak
Rektifiye Duvar
DF39AR0021

Kalınlık cm Kutu İçi Adet Kutu Box M2 Palet M2 Palet (kg)
Duvar 1 8 1,44 69,12 1220
Yer 0,8 8 1,62 84,24 1500

, , , , ,