Bahama

Bahama

Bahama Beyaz
Parlak
Duvar
DF36BH0011

Bahama Siyah
Parlak
Duvar
DF36BH0021

Bahama Bordo
Parlak
Duvar
DF36BH0031

Bahama Kelebek Altın Dekor
Duvar
DD36BH0A11

Bahama Kelebek Platin Dekor
Duvar
DD36BH0P11

9X60

Bahama Kelebek Altın Bordür
Duvar
DB96BH0A11

9X60

Bahama Kelebek Platin Bordür
Duvar
DB96BH0P11

Bahama Flowers Platin Dekor
Duvar
DD36BH0P21

9X60

Bahama Flowers Platin Bordür
Duvar
DB96BH0P21

Kalınlık cm Kutu İçi Adet Kutu Box M2 Palet M2 Palet (kg)
Duvar 1 8 1,44 69,12 1220
Yer 0,8 8 1,62 84,24 1500
Dekor 1 6 36 700
Bordür 1 12 64 840

, ,