Kapadokya

Kapadokya

Kapadokya
Parlak
Duvar
DY36SL0011

Kalınlık cm Kutu İçi Adet Kutu Box M2 Palet M2 Palet (kg)
1 2 1,44 69,12 1220

,