Konya

Konya

Konya
Parlak
Rektifiye Duvar
DT36KN0011

Kalınlık cm Kutu İçi Adet Kutu Box M2 Palet M2 Palet (kg)
1,2 7 1,21 58,08 1100

,